ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 

logo dikaiologitikon

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Διαβιβαστικό (αίτημα πληρωμής) Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
2 Συνοπτική κατάσταση πληρωμών μισθοδοσίας με ονοματεπώνυμο δικαιούχων, συνολικές κρατήσεις και πληρωτέα ποσά Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
3 Συνοπτική κατάσταση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
4

Αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
5 Συγκεντρωτική κατάσταση ημερομισθίων Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
6 Αναλυτική κατάσταση ημερομισθίων Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
7 Κατάσταση με Τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων (ΙΒΑΝ) Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
8 Ταυτότητες οφειλών των δικαιούχων Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό (όπου απαιτείται)
9 Ατομικό δελτίο εργαζομένων (με αναγραφή των ΑΦΜ) Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό (όπου απαιτείται)

 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Ημ/νία