ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Ανακοίνωση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του έργου RUMORE (αριθμός πρόσκλησης ττ866/22-03-2019)

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του έργου RUMORE (αριθμός πρόσκλησης ττ866/22-03-2019).

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των πινάκων κατάταξης λήγει την προσεχή Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.

Πίνακας κατάταξης έργου RUMORE...

Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης...

 

Last modified on Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 13:56