ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Ανακοίνωση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων CESME, CHRISTA και HIGHER (αριθμός πρόσκλησης ττ2243/27-10-2016).

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων CESME, CHRISTA και HIGHER (αριθμός πρόσκλησης ττ2243/27-10-2016).

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των πινάκων κατάταξης λήγει την προσεχή Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Πατήστε στο σχετικό link για τον αντίστοιχο πίνακα κατάταξης

Πίνακας CESME ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ...

Πίνακας CESME ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ...

Πίνακας HIGHΕR ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ...

Πίνακας CHRISTA ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ...

Last modified on Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 13:50