ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Θ. Σοφούλη 62α), προϋπολογισμού 7.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

 

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 651/2016 Απόφαση του Δ.Σ του Π.Τ.Α. Κ.Μ. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των γραφείων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Π.Τ.Α. Κ.Μ στη Θ. Σοφούλη 62Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προκηρύσσουμε τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του Π.Τ.Α. Κ.Μ., προϋπολογισμού 5.645,16 € + 24% Φ.Π.Α. 1.354,84 € και με Φ.Π.Α. συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), με κριτήριο αξιολόγησης -   κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Π.Τ.Α. Κ.Μ. του οικονομικού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 01/09/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 25/08/2016 από τις 8:30 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ. μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή στις 31/08/2016.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, Θ. Σοφούλη 62Α, Τ.Κ. 54655, Τηλέφωνο 2310403006 και Fax: 2310403079.

Προκήρυξη...

Last modified on Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016 12:24