ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την σύναψη 6 συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη των έργων CESME, CHRISTA και HIGHER του «INTERREG EUROPE»

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2243/27-10-2016 απόφασης του προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ σχετικά με την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων CESME, CHRISTA και HIGHER» ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων CESME, CHRISTA και HIGHERμέχρι την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00.