ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. τ.τ. 2273/12-12-2016 Διακήρυξης για το έργο "HIGHER".

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. τ.τ. 2273/12-12-2016 Διακήρυξης για το έργο "HIGHER".

ΣΧΕΤΙΚΟ: το από 15/12/2016 έγγραφο της "WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." που έλαβε αριθμό πρωτ. 2803/16-12-16.

Παροχή Διευκρινήσεων...

Αίτημα παροχής διευκρινήσεων από τη "WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε."...

Last modified on Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016 10:37