ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη 6 συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη των έργων CESME, CHRISTA και HIGHER του «INTERREG EUROPE».

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

 

Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 655/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη από το ΠΤΑ ΚΜ έξι (6) συμβασιούχων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των έργωνCESME, CHRISTA και HIGHERτου προγράμματος «INTERREG EUROPE» ανακοινώνουμε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη 6 συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη των έργων CESME, CHRISTA και HIGHERτα οποίασυγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ανακοίνωσης αποτελεί το επισυναπτόμενο Τεύχος, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Επισυναπτόμενα

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

2. Αίτηση...

3. Υπεύθυνη Δήλωση...

4. Τρόποι απόδειξης γλωσσομάθειας...

5. Τρόποι απόδειξης Γνώσης Χειρισμού Η/Υ...

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2243/27-10-2016 απόφασης του προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ σχετικά με την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων CESME, CHRISTA και HIGHER» ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων CESME, CHRISTA και HIGHERμέχρι την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00.

Last modified on Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 14:08