ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

2η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Support Group_LSG) του έργου “HIGHER”- Καλύτερα Εργαλεία Πολιτικής για Έργα Υψηλής Καινοτομίας στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «INTERREG EUROPE 2014-2020»

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Στο πλαίσιο του έργου HIGHER (Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Support Group_LSG) του έργου, την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ο απολογισμός του 1ου έτους εφαρμογής του έργου HIGHER, παρουσιάστηκε η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking analysis) του εργαλείου πολιτικής της ΠΚΜ (προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις περιοχές RIS3) και του αντίστοιχου εργαλείου πολιτικής της Περιφέρειας της Τοσκάνης (Άξονας 01: υποστήριξη της καινοτομίας και των συνδέσεων μεταξύ γνώσης και αγοράς, Δράση 1.1.5: βοηθητικό σχήμα επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας) και έγινε εισαγωγή στην έρευνα καταγραφής των απόψεων και αντιλήψεων των ενδιαφερόμενων μερών για τη χρήση του εργαλείου πολιτικής, η οποία θα διεξαχθεί το προσεχές διάστημα.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση κατά την οποία οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων καινοτομίας και εξωστρέφειας, συνεργατικών σχημάτων στον τομέα της αγροδιατροφής, αναπτυξιακών εταιριών, ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων και δημοσίων οργανισμών ανάπτυξης πολιτικής αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη συμβολή της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου HIGHER στην ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας/παρέμβασης για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης της ΠΚΜ για την εξειδίκευση των δράσεων αξιοποίησης του επιλεγμένου εργαλείου πολιτικής του Π.Ε.Π. Κ.Μ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα δημιουργικής παρέμβασης στη μεθοδολογία υλοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ίδιοι πόροι).

Τέλος, έγινε ενημέρωση για τις προσεχείς εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνουν θεματικό εργαστήριο (workshop) και την ενδιάμεση εκδήλωση του έργου, κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές, θα γίνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις και θα δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ανάμεσα σε εκπροσώπους φορέων από την Ελλάδα και τις συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες.

photo 2nd lsg 1

     photo 2nd lsg 2

Last modified on Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 13:57