ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

2ο Newsletter του έργου Cult-RInG

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Εκδόθηκε το 2ο Newsletter του έργου CultRinG που αφορά την αξιολόγηση των θετικών σημείων των υφιστάμενων πολιτιστικών διαδρομών και εκμάθηση διαδικασίας για την ανάπτυξη νέων διαδρομών, βελτιώσεων και επεκτάσεων.

Last modified on Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 15:27