ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

3η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων του έργου BIOREGIO για την κυκλική βιο-οικονομία

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

 

BIOREGIO logo

To Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσε στο πλαίσιο του έργου BIOREGIO την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, στις 12.00 μ.μ., στο κτίριο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ στην Θεσσαλονίκη, την 3η συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων (Local Stakeholder Group – LSG) του έργου. (Agenda 3ης συνάντησης

 

Το έργο BIOREGIO χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020  και έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων. Με οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες, το BIOREGIO επιδιώκει να επηρεάσει τις πολιτικές αναφορικά με την αποδοτική χρήση οργανικών ρευμάτων και να ενισχύσει την περιφερειακή βιο-οικονομία. Το έργο προωθεί την τεχνογνωσία σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες καθώς και τα μοντέλα συνεργασίας.

Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η συζήτηση και συγκέντρωση δεδομένων αναφορικά με το σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση των εργαλείων πολιτικής για την βιο-οικονομία και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Στην εκδήλωση, παρουσιάστηκε τόσο το πλαίσιο του έργου όσο και τα καλά παραδείγματα κυκλικής βιο-οικονομίας όπως αυτά διαπιστώθηκαν στην 2η διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία στην περιφέρεια Castilla-La Mancha.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 στις 12.00 μ.μ., παρουσιάστηκαν τεχνολογικά στοιχεία και λύσεις για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε ρεύματα οργανικών αποβλήτων από τους εκπροσώπους του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ενώ οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασαν θέματα σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης που θα πρέπει να περιλαμβάνει πολιτικές και εργαλεία κυκλικής οικονομίας για τα βιοαπόβλητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατόπιν ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με το σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας σχετικά με τα βιολογικά ρεύματα, το οποίο αποτελεί κύριο παραδοτέο του έργου σε περιφερειακό επίπεδο. Η συνεισφορά της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων υπήρξε καθοριστική σε επίπεδο καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μπορούν να υιοθετηθούν από αντίστοιχους φορείς στις Περιφέρειες-εταίρους του έργου.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων σχετικά με την 3η Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 15-16/05/2018. Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών κυκλικής βιο-οικονομίας σε ρεύματα αγρο-κτηνοτροφικών υπολειμμάτων. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και αντίστοιχα τα μέλη των Τοπικών Ομάδων Εμπλεκόμενων Φορέων από κάθε Περιφέρεια-εταίρο του έργου.

 

Η επόμενη συνάντηση της ομάδας εμπλεκομένων φορέων θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο BIOREGIO : www.interregeurope.eu/bioregio