ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο 3ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο του έργου Cult-RInG στην Κύπρο

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

cultring deltiotypou

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν με αντιπροσωπεία τους, στις 25-27 Οκτωβρίου 2018, στο 3ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο του έργου Cult-RinG “Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs” (Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση. Την ευθύνη της οργάνωσης και φιλοξενίας των εργασιών, είχε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (Pafos Regional Board of Tourism) η οποία συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και άλλους πέντε εταίρους από ευρωπαϊκές χώρες στην υλοποίηση του έργου.
Οι εξελίξεις ανάπτυξης και υλοποίησης των σχεδίων δράσης των εταίρων του έργου Cult-RInG βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών με την παρουσίαση της προόδου από το σύνολο των εταίρων. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην πορεία για την πιστοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής «Βήματα του Αγίου Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών» αποτελεί η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Lazio, της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού.
Παράλληλα με τις εργασίες του 3ου διαπεριφερειακού θεματικού εργαστηρίου έλαβε χώρα το 11ο Διεθνές Συνέδριο για τον Πολιτιστικό Τουρισμό στο οποίο εκτός από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετείχαν Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και επιφανείς σύνεδροι απ’ όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα πολιτιστικού τουρισμού, την προώθηση των αρχών της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και φορείς λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικών σχετικών με τον πολιτιστικό τουρισμό, όπως μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών, της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά Europa Nostra, του Δικτύου Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Ανταγωνιστικό και Βιώσιμο Τουρισμό NECSTouR
Στο πλαίσιο της παρουσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση World Travel Market του Λονδίνου, 5 με 7 Νοεμβρίου 2018, θα παρουσιαστούν οι δράσεις της Περιφέρειας για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού Θεματικού Τουρισμού, με ιδιαίτερη αναφορά στη συνεισφορά του έργου Cult-RInG προς αυτή την κατεύθυνση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο Cult-RInG (www.interregeurope.eu/cult-ring/) έχει επιλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αντιπροσωπευτικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020 από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.


Αναμνηστική φωτογραφία Στιγμιότυπο από τις εργασίες του 3ου διαπεριφερειακού θεματικού εργαστηρίου του έργου Cult-RinG

cultring team

 

invitation