ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Πρόσκληση στη δράση ενημέρωσης για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και για την κοινωνική επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

Apsfe prosklisi

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Το Κέντρο Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας σας προσκαλεί στη δράση ενημέρωσης με θέμα «Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» που διοργανώνει σε συνεργασία με το ΔΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ στις 05/06/2019 και ώρα 15:30.

Η δράση του Κέντρου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής της ΠΚΜ για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας», με ακρώνυμο “Action Plan for Social Entrepreneurship”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”, όπου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) αποτελεί ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας, που δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης, στην προώθηση των δημοκρατικών αρχών διαχείρισης και στον κοινωνικό αντίκτυπο.

Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση των σπουδαστών του ΔΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ πάνω στους ορισμούς, στις πρακτικές, στις αξίες και την κουλτούρα του αναδυόμενου τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πλαίσιο λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και να αποτυπώσουν τα ερωτήματα τους πάνω στα ζητήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Η δράση απευθύνεται σε όλους του σπουδαστές του ΔΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ ανεξάρτητα από τον τομέα σπουδών που ανήκουν.

 

Last modified on Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 12:26