ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Ενημερωτικό δελτίο του έργου CityZen

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021

cityzen logo

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «CityZen-Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values», του Ευρωπαϊκού Διαπεριφερειακού Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG EURORE 2014-2020» δημοσιεύθηκε το τρίτο ενημερωτικό δελτίο.

Το ενημερωτικό δελτίο αφορά τις δράσεις του έργου που έλαβαν χώρα το τελευταίο εξάμηνο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πρώτο Εργαστήριο Συνεπειών (Impact Workshop) το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 21-22 Ιανουαρίου 2021 και αφορούσε τη σχέση της αστικής γεωργίας με τα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οικονομικά συστήματα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Οι οικοδεσπότες της εκδήλωσης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλωσόρισαν τους ειδικούς ομιλητές οι οποίοι παρουσίασαν διαφορετικές προοπτικές για την αστική γεωργία και συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων επιτυχημένων έργων. Επιπλέον, μέσα από το ενημερωτικό δελτίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις αστικής γεωργίας που λαμβάνουν χώρα στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των δράσεων αυτών περιγράφονται και οι εξής καλές πρακτικές :

  • ΚΗΠΟΣ3 – αστικός κοινοτικός κήπος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
  • Αστικοί λαχανόκηποι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Πάρκο τσέπης εφαρμόζοντας DIY τύπο παρέμβασης
  • Βιο-γεωργική δραστηριότητα από μια νεοφυή κοινωνική επιχείρηση

Τέλος, αναφορά γίνεται στο εργαλείο πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο στοχεύει να επηρεάσει το παρόν έργο και πιο συγκεκριμένα τους Άξονες Προτεραιότητας 3 και 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (2014-2020). Στο πλαίσιο αυτό, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει στη βελτίωση της διακυβέρνησης του μέσου πολιτικής και στην ωρίμανση συνεργατικών έργων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:
- 2310 403003 κος. Ιωάννης Σπάνδος, Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
-  2310 403004 κα. Παρασκευή Τσιμήτρη, Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας