ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Ολοκλήρωση διήμερου Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο πλαίσιο του έργου REFORM του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe.

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Με πλήρη επιτυχία υλοποιήθηκε η εκπαίδευση των στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο πλαίσιο του έργου REFORM του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, διοργάνωσε διήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης στις 8 και 9 Μαρτίου στο αμφιθέατρο «Βεργίνα» του ΕΚΕΤΑ με αντικείμενο την επίβλεψη και υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Στο Εργαστήριο Κατάρτισης συμμετείχαν εκπρόσωποι από 18 Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι οποίοι την τρέχουσα περίοδο τελούν υπό χρηματοδότηση για την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην επικράτειά τους. Η διαδραστική μορφή του εργαστηρίου είχε ως βασική επιδίωξη την εκπαίδευση των συμμετεχόντων να συν-σχεδιάζουν και να επιβλέπουν την ανάπτυξη συμβατών και αλληλοσυμπληρούμενων ΣΒΑΚ τα οποία θα συνάδουν με την Περιφερειακή Στρατηγική και θα ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δόθηκε επίσης η ευκαιρία στους Δήμους να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδιασμών για την κινητικότητα και γενικότερα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όλοι συμφώνησαν ότι υπάρχει η ανάγκη της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των Δήμων και υποστήριξαν ότι η δημιουργία ενός γενικού πλαισίου από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας θα μπορούσε να βοηθήσει στον περιορισμό των προβλημάτων.
Κατά την έναρξη της διοργάνωσης πήρε το λόγο ο Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Κώστας Μιχαηλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι Δήμοι από την υλοποίηση του έργου REFORM το οποίο θα συμβάλει στη χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή των προτεινόμενων από τα ΣΒΑΚ μέτρων, με απώτερο σκοπό την ευρεία και συμπληρωματική υλοποίησή τους σε επίπεδο Περιφέρειας.
Ουσιαστική παρέμβαση έκανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας ο οποίος αφού άκουσε τις απόψεις των συμμετεχόντων για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στην υλοποίηση των σχεδιασμών τους εστίασε στην αξία της εκπαιδευτικής αυτής δράσης και δεσμεύτηκε για την πλήρη υποστήριξη της Περιφέρεια προς τους Δήμους για την υλοποίηση των έργων που προβλέπονται στα ΣΒΑΚ. Όπως επεσήμανε ο κ. Τζιτζικώστας:
«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκπληρώνοντας με επιτυχία το ρόλο της οργάνωσε στην κρίσιμη αυτή περίοδο διήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης με αντικείμενο την επίβλεψη και υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Η ευρεία συμμετοχή των Δήμων της ΠΚΜ φανερώνει το έντονο ενδιαφέρον τους και ανησυχία τους για τα ΣΒΑΚ. Θέλω να ευχαριστήσω το ΕΚΕΤΑ για την άψογη συνεργασία και τη διάθεση για διάχυση της εμπειρίας του και της επιστημονικής του κατάρτισης.
Η ΠΚΜ έμπρακτα αποδεικνύει ότι στηρίζει με έργα και πρωτοβουλίες όπως αυτό το εργαστήρι την προώθηση των ΣΒΑΚ στις πόλεις της επικράτειας της. Στόχος μας η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών για την προώθησή των ΣΒΑΚ ως εργαλεία ανάπτυξης αποτελεσματικών διαδικασιών σχεδιασμού στον τομέα των μεταφορών».

 

 

 

 

Last modified on Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 15:12