ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Πιλοτικό έργο 'Fresh Fruit" στο πλαίσιο του έργου RUMORE από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

RUMORE EU FLAG

Στην ιστοσελίδα του έργου RUMORE- Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies και συγκεκριμένα στο πεδίο News,  μπορείτε να βρείτε την περιγραφή του πιλοτικού έργου "Fresh Fruit" που αφορά τη Διαπεριφερειακή Σύμπραξη «High Tech Farming» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Thematic Platforms) στα εταιρικά διαπεριφερειακά σχήματα των θεματικών πλατφορμών  Agri-food & Industrial Modernisation.
Το έργο συγκεντρώνει τεχνολογικές λύσεις γύρω από τα φρέσκα φρούτα (επιτραπέζια σταφύλια, ακτινίδια κλπ.). Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή είναι θεμελιώδης για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.interregeurope.eu/rumore/news/news-article/6945/fresh-fruit-pilot-project-in-central-macedonia/