ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στο τελικό συνέδριο της β’ φάσης του έργου HIGHER

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

HIGHER

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχουν στο τελικό συνέδριο της β’ φάσης του έργου HIGHER-«Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions» την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι εμπειρίες και οι καλές πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση και την εφαρμογή περιφερειακών πολιτικών που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση έργων καινοτομίας.

Για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, οκτώ ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του έργου «HIGHER» με στόχο να καθορίσουν μία νέα δυναμική και συνεργατικής καινοτομίας. Ο στόχος του έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 1.877.000 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα «Interreg Europe 2014-2020», ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών περιφερειών για την επίτευξη καινοτόμων μοντέλων δημόσιων και ιδιωτικών συνεργασιών κατάλληλων για την κινητοποίηση επενδύσεων σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης.

Το τελικό συνέδριο, με τίτλο «Getting higher with innovation», θα παρουσιάσει τα κύρια αποτελέσματα του έργου και θα μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές και δράσεις κάθε περιφέρειας που συνέβαλαν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της έξυπνη εξειδίκευση και της προώθησης έργων καινοτομίας στο πλαίσιο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης μια στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώπους της τετραπλής έλικας από τις περιφέρειες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι Youtube του UAB Research Park.

 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο εξής τηλέφωνο:

  • 2310 403 003 κος Ιωάννης Σπάνδος, Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
Last modified on Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 15:08