ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Ημερίδες ενημέρωσης της Κοινής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης με τίτλο: “Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local markets”

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Ημερίδες ενημέρωσης (Information Days) της Κοινής Γραμματείας (Joint Secretariat) του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης με τίτλο: “Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local markets”.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ…..