ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην θεματική εκδήλωση του INTERREG EUROPE για τη Βιομηχανική Συμβίωση στο Ελσίνκι.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

 

CESMEbioregioLOGO pta

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ως εταίρος στα δύο καινοτόμα έργα του INTERREG EUROPE για την κυκλική οικονομία, CESME - Κυκλική Οικονομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και BIOREGIO - Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα, θα συμμετάσχει στην θεματική εκδήλωση για την Βιομηχανική Συμβίωση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι στις 22-23 Μαΐου.

Η συνάντηση αποτελεί μια ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών, καλών πρακτικών και τρόπων εφαρμογής τους. Ενώ, έμφαση θα δοθεί στον ρόλο των περιφερειών στην προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης.

Ατζέντα εκδήλωσης 

Last modified on Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019 13:37