Print this page

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα εταιρικά διαπεριφερειακά σχήματα των θεματικών πλατφορμών της Ε.Ε. αποτελεί κεντρικό σημείο για την προώθηση της κυκλικής βιο-οικονομίας

Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019

BIOREGIO logo

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «BIOREGIO-Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα». Το BIOREGIO στοχεύει στη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών μέσα από την αυξημένη εστίαση στην κυκλική οικονομία των βιολογικών ρευμάτων.

Το BIOREGIO υποστηρίζει επί του παρόντος την μετατόπιση της εστίασης στους όρους της κυκλικής βιο-οικονομίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση και τον εξορθολογισμό των παρεμβάσεων που προάγουν τη μετάβαση σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο του έργου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας εντόπισε ως μία καλή πρακτική την συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα εταιρικά διαπεριφερειακά σχήματα των θεματικών πλατφορμών της Ε.Ε. και συγκεκριμένα στον τομέα της αγροδιατροφής. Αυτή η συμμετοχή, δημιούργησε ένα νέο δίκτυο βιο-οικονομίας το οποίο έχει αποδειχθεί επιτυχές στην αύξηση της αξιοποίησης του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας που διατίθεται στην περιοχή. Τέτοια δίκτυα μπορούν επίσης να δημιουργηθούν και σε άλλα πλαίσια, εάν διασφαλιστεί η δέσμευση όλων των φορέων του περιφερειακού οικοσυστήματος για την έρευνα και την καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε τα παρακάτω.  

www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2473/smart-specialisation-platforms-for-agri-food-for-the-region-of-central-macedonia/.

https://www.interregeurope.eu/bioregio/

Twitter: #BIOREGIOproject

https://www.youtube.com/watch?v=YqG6C9G4f1M

Last modified on Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 14:17