ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Ηλεκτρονική πλατφόρμα με πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό σχετικά με τα ποτάμια, τις λίμνες, τα δάση, τα φράγματα και τις θερμές πηγές της Κεντρικής Μακεδονίας

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

ToCulter app

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Promote tourism and culture through water-ToCulter», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg  IPA Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020 δημιουργήθηκαν η ηλεκτρονική πλατφόρμα http://toculter-app.eu/και η αντίστοιχη εφαρμογή, η οποία διατίθεται για δωρεάν λήψη προς όλους τους χρήστες σε GooglePlay και APP Store. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η εφαρμογή παρέχουν στον επισκέπτη πληροφορίες  και φωτογραφικό υλικό σχετικά με τα ποτάμια, τις λίμνες, τα δάση, τα φράγματα και τις θερμές πηγές της Κεντρικής Μακεδονίας κι επιπλέον προτείνονται χαρτογραφημένες εκδρομές. Στόχοι των δύο αυτών εγχειρημάτων είναι η  προώθηση του  τουρισμού  στη  διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –Βόρειας Μακεδονίας με έμφαση στα σημαντικά υδάτινα σώματα και τις ιαματικές πηγές, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία και η βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος.