ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

          Το Κέντρο Υποστήριξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) παρουσιάστηκε σε κοινή συνάντηση εργασίας των δύο έργων REFORM και Ε-smartec του Interreg Europe, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιo των Ανοιχτών Ημερών του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ. Στα έργα REFORM και E-smartec, τα οποία συντονίζει το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Εκτός από την παρουσίαση του Κέντρου Υποστήριξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, η συνάντηση είχε ως στόχο την ανταλλαγή εμπειριών για καινοτόμες τεχνικές προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή φορέων και πολιτών στο βιώσιμο αστικό σχεδιασμό των μεταφορών. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «BIOREGIO-Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα». Το BIOREGIO στοχεύει στη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών μέσα από την αυξημένη εστίαση στην κυκλική οικονομία των βιολογικών ρευμάτων. Το BIOREGIO υποστηρίζει επί του παρόντος την μετατόπιση της εστίασης στους όρους της κυκλικής βιο-οικονομίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση και τον εξορθολογισμό των παρεμβάσεων που προάγουν τη μετάβαση σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο του έργου, το…

BIOREGIO newsletter

Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 10:09
Το Δεκέμβριο του 2019 δημοσιεύθηκε 6ο και τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του έργου BIOREGIO Το 6ο ενημερωτικό δελτίο συνοψίζει τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά την 6η διαπεριφερειακή συνάντηση και τις δράσεις του συνόλου του έργου και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου:  https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/. Μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά δελτία με τις τελευταίες εξελίξεις του έργου στο παρακάτω σύνδεσμο:  https://interregeurope.us16.list-manage.com/subscribe?u=4db1175e8f9cb4ad70d8ef851&id=286b1d2074   6th BIOREGIO Newsletter    
Την 7η συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο BIOREGIO συνδιοργάνωσαν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 έλαβαν μέρος δέκα φορείς με ενεργή δράση στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και συγκεκριμένα της κυκλικής βιο-οικονομίας.Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του έργου BIOREGIO ως προς τη σπουδαιότητά τους απέναντι στις προσκλήσεις και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές της επερχόμενης περιόδου. Επίσης, συζητήθηκαν εκτενώς το σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου BIOREGIO και τα…
    Σε εργαστήριο με θέμα «Ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας για το μέλλον της Ευρώπης» στις Βρυξέλλες συμμετείχαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Το εργαστήριο διοργανώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2019 από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG for Research and Innovation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) και τα Καινοτομικά Οικοσυστήματα - Task Force II. Τα ευρωπαϊκά «οικοσυστήματα καινοτομίας» αποτελούν ειδικό τμήμα του Πυλώνα ΙΙΙ της πρότασης Horizon Europe (HEU), με προτεινόμενο προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπούν στη διασύνδεση περιφερειακών και εθνικών φορέων καινοτομίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας κοινά διακρατικά και διεθνή…
Στην ιστοσελίδα του έργου RUMORE- Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies και συγκεκριμένα στο πεδίο News,  μπορείτε να βρείτε την περιγραφή του πιλοτικού έργου "Fresh Fruit" που αφορά τη Διαπεριφερειακή Σύμπραξη «High Tech Farming» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Thematic Platforms) στα εταιρικά διαπεριφερειακά σχήματα των θεματικών πλατφορμών  Agri-food & Industrial Modernisation.Το έργο συγκεντρώνει τεχνολογικές λύσεις γύρω από τα φρέσκα φρούτα (επιτραπέζια σταφύλια, ακτινίδια κλπ.). Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή είναι θεμελιώδης για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμοhttps://www.interregeurope.eu/rumore/news/news-article/6945/fresh-fruit-pilot-project-in-central-macedonia/      
                          Το Ηλεκτρονικό Κέντρο Υποστήριξης  ΣΒΑΚ και του ηλεκτρονικού τόπου δημόσιας συζήτησης (φόρουμ) που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου REFORM, καθώς και το πρώτο εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού των ΣΒΑΚ στο πλαίσιο του έργου e-smartec, παρουσιάζουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, στις 10.00 π.μ., στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (6ο χλμ Χαριλάου Θέρμης).  Το έργο REFORM, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020, στοχεύει στην ενίσχυση του…
  Αναδεικνύουμε τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη Δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ του ΑΥΡΙΟ Σας καλωσορίζουμε στο μεγαλύτερο Θεσμό Κοινωνικού Διαλόγου  για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται στη χώρα μας Ενημερωθείτε και αναδείξτε τις πρωτοβουλίες του Δήμου μας που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας! Η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε ΕΔΩ.  
Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholders Group - LSG) του έργου RUMORE, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg Europe 2014 – 2020». Τη συνάντηση, που έγινε την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στο χώρο του Ok!Thess, διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ.Στη συνάντηση o εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Ιωάννης Σπάνδος έκανε μία σύντομη αναφορά στις ενέργειες που πρόκειται να υλοποιήσουν οι εταίροι κατά τη διάρκεια της 2ης φάσης του έργου RUMORE (από 1/1/2020 έως 31/12/2021), με σκοπό να επηρεάσουν τα περιφερειακά εργαλεία…
    To Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σας προσκαλούν στην έβδομη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκομένων Φορέων (Local Stakeholder Group – LSG) του έργου BIOREGIO την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, στις 10:00, στο ΚΕΔΕΑ, ΑΠΘ. Το έργο BIOREGIO (https://www.interregeurope.eu/bioregio/) συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της έννοιας της κυκλικής βιο-οικονομίας και οι δράσεις του στοχεύουν να επηρεάσουν τις επερχόμενες περιφερειακές πολιτικές, ώστε να υποστηρίξουν τις ορθές πρακτικές της κυκλικής βιο-οικονομίας και να προωθήσουν τις σχετικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.…