ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

    Σε εργαστήριο με θέμα «Ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας για το μέλλον της Ευρώπης» στις Βρυξέλλες συμμετείχαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Το εργαστήριο διοργανώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2019 από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG for Research and Innovation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) και τα Καινοτομικά Οικοσυστήματα - Task Force II. Τα ευρωπαϊκά «οικοσυστήματα καινοτομίας» αποτελούν ειδικό τμήμα του Πυλώνα ΙΙΙ της πρότασης Horizon Europe (HEU), με προτεινόμενο προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπούν στη διασύνδεση περιφερειακών και εθνικών φορέων καινοτομίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας κοινά διακρατικά και διεθνή…
Στην ιστοσελίδα του έργου RUMORE- Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies και συγκεκριμένα στο πεδίο News,  μπορείτε να βρείτε την περιγραφή του πιλοτικού έργου "Fresh Fruit" που αφορά τη Διαπεριφερειακή Σύμπραξη «High Tech Farming» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Thematic Platforms) στα εταιρικά διαπεριφερειακά σχήματα των θεματικών πλατφορμών  Agri-food & Industrial Modernisation.Το έργο συγκεντρώνει τεχνολογικές λύσεις γύρω από τα φρέσκα φρούτα (επιτραπέζια σταφύλια, ακτινίδια κλπ.). Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή είναι θεμελιώδης για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμοhttps://www.interregeurope.eu/rumore/news/news-article/6945/fresh-fruit-pilot-project-in-central-macedonia/      
                          Το Ηλεκτρονικό Κέντρο Υποστήριξης  ΣΒΑΚ και του ηλεκτρονικού τόπου δημόσιας συζήτησης (φόρουμ) που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου REFORM, καθώς και το πρώτο εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού των ΣΒΑΚ στο πλαίσιο του έργου e-smartec, παρουσιάζουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, στις 10.00 π.μ., στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (6ο χλμ Χαριλάου Θέρμης).  Το έργο REFORM, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020, στοχεύει στην ενίσχυση του…
  Αναδεικνύουμε τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη Δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ του ΑΥΡΙΟ Σας καλωσορίζουμε στο μεγαλύτερο Θεσμό Κοινωνικού Διαλόγου  για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται στη χώρα μας Ενημερωθείτε και αναδείξτε τις πρωτοβουλίες του Δήμου μας που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας! Η γνώμη σας μετράει! Ψηφίστε ΕΔΩ.  
Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholders Group - LSG) του έργου RUMORE, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg Europe 2014 – 2020». Τη συνάντηση, που έγινε την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στο χώρο του Ok!Thess, διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ.Στη συνάντηση o εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Ιωάννης Σπάνδος έκανε μία σύντομη αναφορά στις ενέργειες που πρόκειται να υλοποιήσουν οι εταίροι κατά τη διάρκεια της 2ης φάσης του έργου RUMORE (από 1/1/2020 έως 31/12/2021), με σκοπό να επηρεάσουν τα περιφερειακά εργαλεία…
    To Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σας προσκαλούν στην έβδομη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκομένων Φορέων (Local Stakeholder Group – LSG) του έργου BIOREGIO την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, στις 10:00, στο ΚΕΔΕΑ, ΑΠΘ. Το έργο BIOREGIO (https://www.interregeurope.eu/bioregio/) συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της έννοιας της κυκλικής βιο-οικονομίας και οι δράσεις του στοχεύουν να επηρεάσουν τις επερχόμενες περιφερειακές πολιτικές, ώστε να υποστηρίξουν τις ορθές πρακτικές της κυκλικής βιο-οικονομίας και να προωθήσουν τις σχετικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.…
To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της κυκλικής βιο-οικονομίας στο πλαίσιο του έργου BIOREGIO  Αναλυτικά το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της κυκλικής βιο-οικονομίας στο ακόλουθο link...  
Την τελική συνάντηση των εταίρων του έργου “Cesme - Circular Economy for SMEs” φιλοξένησε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.” σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι και των εννέα φορέων από έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν το εταιρικό σχήμα του έργου CESME. (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Βόρειας Δανίας, Μητροπολιτικός Δήμος Μπολόνια Ιταλίας, ERVET SpA - Αναπτυξιακή Εταιρεία της Εμίλια Ρομάνια Ιταλίας, Περιφερειακό Συμβούλιο της Νότιας Ostrobothnia της Φινλανδίας, “JPYP Business Service” στη…
  International project promotes urban farming in 5 European regions Non-governmental organisations, regional authorities, universities and research institutions from Bulgaria, Germany, Spain, Portugal and Greece will work together to develop, apply and improve public policies on urban farming. The 4-year project supported by INTERREG EUROPE 2014-2020 programme was launched in Sofia, hosted by the project Lead Partner – Applied Research and Communications Fund. An ever-growing number of cities in Europe comprehend the benefits of urban farming for better resource efficiency, launching new businesses and preserving nature in downtown areas. While in some places, urban farming is strongly supported both by…
  Το έργο «CityZen» προωθεί την αστική γεωργία σε πέντε (5) Ευρωπαϊκές Περιφέρειες. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, περιφερειακές αρχές, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη,  την εφαρμογή και τη βελτίωση των δημόσιων πολιτικών για την αστική γεωργία. Το τετραετές πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 με επικεφαλής εταίρο το Applied Research and Communications Fund, από τη Σόφια της Βουλγαρίας. Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός πόλεων στην Ευρώπη κατανοεί τα οφέλη της αστικής γεωργίας για την καλύτερη απόδοση των πόρων, τη δρομολόγηση νέων επιχειρήσεων…