ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Αναφορά Πολιτικής του έργου BIOREGIO

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019 14:07
H Βιο-Οικονομία αποτελεί ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και μια νέα στρατηγική ανάπτυξης για την Ελλάδα. Το έργο BIOREGIO, ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 και υλοποιείται τοπικά από το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (http://aix.meng.auth.gr/) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.rdfcm.gr/) για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (https://www.interregeurope.eu/bioregio/), συμβάλει σημαντικά στις τρέχουσες εξελίξεις της κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει αναφορά πολιτικής για τα επερχόμενα σχέδια και εργαλεία πολιτικής που έχουν το δυναμικό να προωθήσουν εξελίξεις στην κυκλική βιο-οικονομία. Την αναφορά πολιτικής στα αγγλικά μπορείτε…
Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και το INZEB, διοργανώνουν εκδήλωση/συνάντηση ενδιαφερομένων μερών στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του Strategic Energy Technology Plan (SET Plan). Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, στο ξενοδοχείο Electra Palace, στην αίθουσα Μακεδονία. To SET Plan στοχεύει στην επιτάχυνση και την ευρεία ανάπτυξη των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και στη βελτίωση και τη μείωση του κόστος τους, συντονίζοντας τις εθνικές ερευνητικές προσπάθειες και υποστηρίζοντας τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων σχεδίων. Το SET Plan, ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ…
Ημερίδες ενημέρωσης (Information Days) της Κοινής Γραμματείας (Joint Secretariat) του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης με τίτλο: “Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local markets”. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ…..
Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 780/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α Κ.Μ. καθώς και την με αριθμό πρωτ.:οικ. 3796/27-12-2018 Απόφαση του Προέδρου του Π.Τ.Α. Κ.Μ., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο "Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου Pathways of Accessible Heritage Tourism” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020" προϋπολογισμού 98.892,50€ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας…
To σχέδιο δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προώθηση των πολιτιστικών διαδρομών παρουσιάστηκε στην τρίτη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholder Group) και της ομάδας έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “Cult-RΙnG: Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs”  (Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση), που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020. Στην 3η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου Cult – Ring, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, Ιερών Μητροπόλεων,  Εφορειών Αρχαιοτήτων, Μουσείων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, πολιτιστικών και τουριστικών…
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώνει την πρώτη φάση του έργου REFORM του Προγράμματος Interreg Europe με τρεις εκδηλώσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα. Το ευρωπαϊκό έργο REFORM υλοποιεί για λογαριασμό της Περιφέρειας το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και προωθεί πολιτικές για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με βασικά εργαλεία τα Σχέδια Δράσης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που αναπτύσσουν οι Δήμοι. Στο πλαίσιο του έργου έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις διαβούλευσης για το Σχέδιο Δράσης που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υποστήριξη των ΣΒΑΚ σε μητροπολιτικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι τρεις τελευταίες δράσεις του REFORM είχαν ως στόχο τη δημιουργία του…

4ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου BIOREGIO

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 15:43
H Βιο-Οικονομία αποτελεί ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και μια νέα στρατηγική ανάπτυξης για την Ελλάδα. Η Βιο-οικονομία είναι σημαντικός πυλώνας της βιώσιμη ανάπτυξης καθώς παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες και λύσεις σε έναν αυξανόμενο αριθμό κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, η επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας και διαθεσιμότητας τροφίμων και η αποδοτικότητα των παραγωγικών πόρων. Επομένως, η μετάβαση από τη συμβατική βιο-οικονομία στην κυκλική βιο-οικονομία αποτελεί μια νέα διάσταση που μπορεί να οδηγήσει στη μείωση αποβλήτων, σε αποτελεσματική αλυσίδα αξιών, σε αύξηση εσόδων λόγω ζήτησης “πράσινων” προϊόντων, σε εντονότερη αξιοποίηση ενέργειας από βιομάζα και στην μείωση…
«Nous sommes ici aussi! Είμαστε και εδώ! Η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται πλέον και στις Βρυξέλλες, βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης», τόνισε στην ομιλία του στα εγκαίνια του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.Το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στο «House of Cities, Municipalities and Regions» (Σπίτι των Πόλεων, Δήμων και Περιφερειών - 1, Square de Meeus, 1000 Brussels) και την ίδρυσή του τίμησαν με την παρουσία τους υψηλόβαθμοι Έλληνες και ξένοι αξιωματούχοι, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ εκπροσωπήθηκαν στον υψηλότερο βαθμό.«Την…
Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, στις Βρυξέλλες, πολιτικοί εκπρόσωποι των τεσσάρων Περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο REFORM του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG EUROPE» υπέγραψαν με υψηλόβαθμους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινή δήλωση για το ρόλο των Περιφερειών στους σχεδιασμούς για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες στο ακόλουθο link Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό της συνάντησης…  
  Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με θέμα «Εργαλεία Ανάπτυξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - Ευρωπαϊκό και Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο», συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, στις 9:45 π.μ., στο ξενοδοχείο “Grand Hotel Palace” στη Θεσσαλονίκη (αίθουσα Olympia A), στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στην ημερίδα, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship”, θα παρουσιαστούν: 1. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα και το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα για τις Κοινωνικές και Αλληλέγγυες Οικονομίες 2. Οι δράσεις για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της…