ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

  To Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσε στο πλαίσιο του έργου BIOREGIO την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, στις 12.00 μ.μ., στο κτίριο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ στην Θεσσαλονίκη, την 3η συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων (Local Stakeholder Group – LSG) του έργου. (Agenda 3ης συνάντησης)    Το έργο BIOREGIO χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020  και έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων. Με οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές…
  Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου διαπεριφερειακής συνεργασίας Cult-RInG στο οποίο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe . Το Cult-RInG είναι ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας που αναδεικνύει την αξία των επενδύσεων στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές και τη συνεισφορά της ανάπτυξης νέων πολιτιστικών διαδρομών στην ανάπτυξη και την απασχόληση.Εκτός από την προφανή πολιτιστική αξία του έργου, η οποία έχει παγκόσμιο πεδίο εφαρμογής, στόχος είναι να αξιοποιηθεί το θετικό κλίμα που δημιουργούν οι πολιτιστικές διαδρομές στην τοπική οικονομία μέσω ενίσχυσης του τουρισμού, προωθώντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των μικρών και…

2ο Newsletter του έργου Cult-RInG

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 15:05
Εκδόθηκε το 2ο Newsletter του έργου CultRinG που αφορά την αξιολόγηση των θετικών σημείων των υφιστάμενων πολιτιστικών διαδρομών και εκμάθηση διαδικασίας για την ανάπτυξη νέων διαδρομών, βελτιώσεων και επεκτάσεων. 2ο Newsletter του έργου CultRinG/Interreg Europe 2014-2020

4ο Newsletter του έργου CESME

Τρίτη, 03 Απριλίου 2018 13:14
Εκδόθηκε το 4ο Newsletter του έργου CESME που απευθύνεται Προς φορείς χάραξης πολιτικής και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  4ο Newsletter CESME/Interreg Europe 2014-2020: “ Η ολοκλήρωση της 1η φάσης του έργου CESME ως βάση πολιτικών για την κυκλική οικονομία ” (προς φορείς χάραξης πολιτικής) 4ο Newsletter CESME/Interreg Europe 2014-2020: “ Ολοκλήρωση της 1ης φάσης του έργου CESME: Προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας ” (προς ΜμΕ)
Με πλήρη επιτυχία υλοποιήθηκε η εκπαίδευση των στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο πλαίσιο του έργου REFORM του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe.Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, διοργάνωσε διήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης στις 8 και 9 Μαρτίου στο αμφιθέατρο «Βεργίνα» του ΕΚΕΤΑ με αντικείμενο την επίβλεψη και υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).Στο Εργαστήριο Κατάρτισης συμμετείχαν εκπρόσωποι από 18 Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι οποίοι την τρέχουσα περίοδο τελούν υπό χρηματοδότηση…
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το έργο REFORM διοργανώνει διήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης σε στελέχη των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, διοργανώνει διήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης με αντικείμενο την επίβλεψη και υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο «Βεργίνα» του ΕΚΕΤΑ στη Θέρμη, στις 8 και 9 Μαρτίου 2018, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REFORM.Το έργο REFORM του προγράμματος Interreg Europe έχει ως στόχο…
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ,ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, στο χώρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ, διεθνή ημερίδα για την Κυκλική Οικονομία. Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου CESME, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση δράσεων κυκλικής οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν 10 φορείς…
    Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος του εταιρικού σχήματος του έργου «ONLINE Platform for Smart Specialisation Policy Advice (ONLINE-S3)» και ως ένας από τους πιλότους – εταίρους στον «Πιλοτικό πειραματισμό της πλατφόρμας ONLINE S3, των εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της», ολοκλήρωσε σε διάστημα ενός έτους, τρεις κύκλους θεματικών εργαστηρίων – workshops. Αποστολή τους ήταν αφενός μεν η αξιολόγηση του Μηχανισμού ONLINE S3 με την επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογιών σχεδιασμού και εφαρμογής της στρατηγικής RIS3 και αφετέρου η αξιολόγηση της πλατφόρμας και των ηλεκτρονικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί για τη χρήση τους κατά τον σχεδιασμό και την επικαιροποίηση  της στρατηγικής…
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με σκοπό τη βελτίωση των ρυπογόνων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) της ΠΚΜ και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 715/2017 (117/29-09-2017 Συνεδρίαση) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ (ΑΔΑ:6ΔΟ8ΟΠΠΓ-Λ3Ε), καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 2933/21-12-2017 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, για την επιλογή αναδόχου για το έργο…
Πίνακας CULT-RING Π.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (Ορθή Επανάληψη)...