ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υποστήριξη του ΠΤΑ για την ανάπτυξη του περιφερειακού σχεδίου δράσης για τη κυκλική βιο-οικονομία, στο πλαίσιο του Έργου BIOREGIO»

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Interreg Europe logo BIOREGIO logo

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την κυκλική βιο-οικονομία, στο πλαίσιο του έργου “BIOREGIO – Regional circular economy models and best available technologies for biological streams” που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εφτά χιλιάδων τετρακοσίων οχτώ ευρώ (7.408,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (5.974,19€ άνευ Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), μέχρι τις 25-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ.: 54655, Θεσ/νίκη).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ.: 54655, Θεσ/νίκη) στις 29/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα και email:
• κα. Χρυσάνθη Κισκίνη, Τηλ: 2310 403074, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Δρ. Σοφία-Ναταλία Μποέμη, Τηλ: 2310403078, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Last modified on Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 15:22