ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «CityZen»

Πέμπτη, 07 Μαΐου 2020

cityzenlogo

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο προώθησης της Αστικής Γεωργίας και τη διοργάνωση συναντήσεων του έργου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου CityZen – “Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020».

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η Δευτέρα 18/5/2020 και ώρα 15:00  μ.μ.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, Γραφείο 10, 1ος όροφος.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί η επισυναπτόμενη Διακήρυξη, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία υποβολής των προσφορών. 

Last modified on Πέμπτη, 07 Μαΐου 2020 12:15