ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την εκπαίδευση και επιμόρφωση στο πλαίσιο της υλοποίησης των πιλοτικών εφαρμογών για κοινωνικές επιχειρήσεις και δικαιούχους στο πλαίσιο του έργου “APFSE”

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την εκπαίδευση και επιμόρφωση στο πλαίσιο της υλοποίησης των πιλοτικών εφαρμογών για κοινωνικές επιχειρήσεις και δικαιούχους στο πλαίσιο του έργου “Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation” με ακρωνύμιο Action Plan for Social Entrepreneurship του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» προϋπολογισμού 31.800,00€ (Αφορά υπηρεσίες εκπαίδευσης όπου δε λογίζεται ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 762/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ για διενέργεια διαγωνισμού, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 2261/2018 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει:

Συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για την εκπαίδευση και επιμόρφωση στο πλαίσιο της υλοποίησης των πιλοτικών εφαρμογών για κοινωνικές επιχειρήσεις και δικαιούχους στο πλαίσιο του έργου “Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation” με ακρωνύμιο Action Plan for Social Entrepreneurship του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (31.800,00€) (Αφορά υπηρεσίες εκπαίδευσης όπου δε λογίζεται ΦΠΑ).

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198 – 54655 Θεσσαλονίκη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198 στις 25/09/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Πληροφορίες: κα Χ.Κισκίνη, Τηλ: 2310 403074, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
& κα Ε.Πλατσιούρη τηλ: 2310 403058,
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Last modified on Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 13:04