ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΠΤΑ ΚΜ

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

LOGO pta

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του σκοπεύει να προμηθευτεί τα παρακάτω αναλώσιμα υλικά για τις υπηρεσιακές ανάγκες των τμημάτων του για το έτος 2020.

Νο Αναγκαίες προμήθειες Ποσότητα (Τεμάχια)
1 Toner Samsung Κ6092S Black 30
2 Toner Samsung Κ6092S Magenta 20
3 Toner Samsung Κ6092S Blue 20
4 Toner Samsung Κ6092S Yellow 20
5 Toner Samsung 116S Black 13
6 Toner HP q5949x Black 5

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσού των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τον κωδικό «64.07.01.0000 Υλικά και έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων», του προϋπολογισμού του ΠΤΑ ΚΜ έτους 2020. 

Η αναλυτική Πρόσκληση της ανωτέρω προμήθεια στο ακόλουθο link

Πρόσκληση (pdf)

 

 

 

Last modified on Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 15:14