Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση του έργου “Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 768/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ. καθώς και την με αριθμό πρωτ. απόφαση του Προέδρου του Π.Τ.Α. Κ.Μ., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την  11η Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση του έργου “Flood Protection – Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» προϋπολογισμού 80.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (64.516,13 €) πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α., ύψους 24%. δηλαδή δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (15.483,87 €), συνολικά ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει το έργο “ Flood Protection ”.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr), στην ιστοσελίδα http://sites.diavgeia.gov.gr/ptakm και στο κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρών Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018. Ο χρόνος προετοιμασίας των υποψηφίων για την υποβολή των προσφορών τους θα είναι 27 ημερολογιακές ημέρες (από Παρασκευή 16 Μαρτίου έως και Τετάρτη 11 Απριλίου 2018).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655, Θεσσαλονίκη, στις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗΔΗΣ

16-03-201816-03-201811-04-2018                 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21.10.2013). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 16 “Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών” της προκήρυξης .

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και τις 11-04-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21.10.2013), και στο Π.Δ. 118/2007.

Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 16-04-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στην αίθουσα 4 του Π.Τ.Α.Κ.Μ., Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 403008 κα. Τσώλη Λαμπρινή ή στο email l.tsoli@rdfcm.gr

Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. του Π.ΤΑ. Κ.Μ.

Τεύχος Διακήρυξης…

Περίληψη…