Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, διοικητική, επικοινωνιακή, γραμματειακή, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Επιχειρηματικότητα για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Entrepreneurship for tertiary education graduates», με ακρωνύμιο ENTEG, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα http://sites.diavgeia.gov.gr/ptakm την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00.

Η κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4 Πρωτόκολλο, 1ος όροφος.

Αιτήσεις που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ανακοίνωσης αποτελεί η επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Επισυνάπτονται επίσης και τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα.

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3.Αίτηση-Σύμβασης-Μίσθωσης-Έργου

4.-Υπεύθυνη-Δήλωση-1

5.-Υπεύθυνη-Δήλωση-Εμπειρίας-1

6.-Τρόποι-απόδειξης-γλωσσομάθειας

7.-Τρόποι-απόδειξης-γνώσης-χειρισμού-ΗΥ-1

8. Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών

 

Πληροφορίες:

Χρυσάνθη Κισκίνη, 2310 403074, c.kiskini@rdfcm.gr  και στο info@rdfcm.gr