Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η έλλειψη των κατάλληλων τεχνολογικών δομών, σε συνδυασμό με προβλήματα ψηφιακής πρόσβασης και συνδεσιμότητας, δημιουργούν συνθήκες «ψηφιακού αποκλεισμού» για τις αγροτικές περιοχές. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη ισότιμων ευκαιριών επικοινωνίας με το παγκόσμιο ψηφιακό γίγνεσθαι και κατ’ επέκταση με ισότιμες οικονομικές ευκαιρίες. Το έργο XGain αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία  να προωθήσει την γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, αναπτύσσοντας ψηφιακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, με τρόπο βιώσιμο, ισορροπημένο και προσβάσιμο σε όλους.

Με προϋπολογισμό ύψους €4.88 εκ, χρηματοδοτούμενο από την ΕE, το έργο αποτελεί ένα υπόδειγμα υψηλής τεχνολογικής στροφής για τις αγροτικές περιοχές, με ένα τεράστιο εν δυνάμει αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Για το σκοπό αυτό, 17 εταίροι, συμπεριλαμβανομένου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, προερχόμενοι από 12 διαφορετικές χώρες, έχουν συγκεντρωθεί και  είναι έτοιμοι να ενώσουν τις προσπάθειες τους για τα επόμενα 3 χρόνια.

 

Κανείς δεν μένει πίσω

Η πανδημία Covid-19 επισήμανε και ενέτεινε τις υπάρχουσες ψηφιακές ανισότητες μεταξύ των περιοχών με πρόσβαση στο διαδίκτυο και των περιοχών χωρίς επαρκή ή και με μηδενική σύνδεση.

Μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε είναι η ισότιμη διανομή ψηφιακών ευκαιριών προς όλους. Ίσες ψηφιακές ευκαιρίες μεταφράζονται σε ισάξιες κοινωνικο-οικονομικές ευκαιρίες τόσο για τους κατοίκους των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών. Με το σύνθημα της ΕΕ «Κανείς δεν μένει πίσω», στόχος και φιλοδοξία του XGain είναι να προσφέρει λύσεις μειώνοντας τις υπάρχουσες ψηφιακές ανισότητες μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.

 

Μια νέα ψηφιακή εποχή για τις αγροτικές περιοχές

Τo XGain αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την δημιουργία προγραμμάτων και παρεμβάσεων επιλύοντας δύο βασικά προβλήματα.

  • Την έλλειψη διαθέσιμων δομών ψηφιακών δικτύων σε αγροτικές περιοχές.
  • Τις υψηλές τιμές των υπηρεσιών σύνδεσης που μετατρέπουν τις υπηρεσίες διαδικτύου σε οικονομικά απρόσιτες για τους αγροτικούς πληθυσμούς.

Με γνώμονα την πραγματικότητα, το XGain θα αξιολογήσει, εξερευνήσει και αξιοποιήσει εναλλακτικούς τρόπους ψηφιακής συνδεσιμότητας, εφαρμόζοντας μια γκάμα τεχνολογικών λύσεων σε ένα ευρύ φάσμα γεωγραφικών περιοχών (καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βοσκοτόπια απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, παράκτιες εκτάσεις κ.α.) και τομέων (κτηνοτροφία, γεωργία, υγεία, αλιεία κ.α.).

Διαφορετικές τοποθεσίες- Διαφορετικές ανάγκες- Διαφορετικές εναλλακτικές- Διαφορετικές λύσεις

«Ποια είναι η καλύτερη εναλλακτική συνδεσιμότητας;», «Είναι οικονομικά αποδοτική;», «Θα συμβαδίζει με τις ανάγκες μου;», «Είναι φιλική προς το περιβάλλον;», «Θα με βοηθήσει να βελτιώσω το εισόδημα μου;», «Θα αποτελεί εργαλείο δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας;», «Τι σημαίνουν όλα αυτά;!».

Πρόκειται για απλά ερωτήματα και ανησυχίες πολιτών, επιχειρήσεων και αγροτικών κοινοτήτων που αναγνωρίζουν τη δύναμη και τις ευκαιρίες που παρέχει η ψηφιακή συνδεσιμότητα αλλά δεν διαθέτουν τις κατάλληλες απαντήσεις.

To XGain, με τον άρτιο σχεδιασμό του, θα χρησιμοποιήσει και θα αναλύσει όλα τα παραπάνω σενάρια, που θα πραγματοποιηθούν σε ποικίλους τομείς (Γεωργία, Κτηνοτροφία κτλ.) και εδαφολογικά περιβάλλοντα, με σκοπό να αναγνωρίσει και να προτείνει λύσεις συνδεσιμότητας προς τις αγροτικές περιοχές, επιχειρήσεις καθώς και πολίτες.

Το XGain δεν σταματά όμως  απλά στην επιλογή και εφαρμογή των τεχνολογιών ψηφιακής σύνδεσης. Η βασική φιλοδοξία του έργου είναι η συλλογή όλων των επιμέρους κομματιών του παζλ που ονομάζεται «Αγροτική Ψηφιακή Συνδεσιμότητα» σε μια διαδικτυακή Ψηφιακή Πλατφόρμα. Με εύχρηστο και κατανοητό τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα δικά τους «κομμάτια του παζλ» σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες συνδεσιμότητας. Επιλογές όπως ο τομέας ενδιαφέροντος (π.χ. Κτηνοτροφία), το είδος της υπηρεσίας (π.χ. Γεωργία Ακριβείας), τη τοπική ανάγκη συνδεσιμότητας (π.χ. εύρος του δικτύου) καθώς  και τη κλίμακα συνδεσιμότητας (π.χ. φάρμα, κοινότητα, περιφέρεια) αποτελούν τη μισή εικόνα του παζλ.

Η ψηφιακή πλατφόρμα του XGain, με μια ολιστική προσέγγιση, σχεδιάζει να συνδυάσει τις παραπάνω ανάγκες με ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά δεδομένα προερχόμενα από κοινωνικο-οικονομικές, κλιματικές και περιβαλλοντικές έρευνες και ερωτηματολόγια. Όραμα του έργου XGain είναι η δημιουργία βέλτιστων προτάσεων συνδεσιμότητας οι οποίες να ισορροπούν  τόσο τη τεχνολογία και την ανθρωπογεωγραφία των κατά τόπους αγροτικών περιοχών από τη μια μεριά όσο και τη προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την οικονομική βιωσιμότητα και αποδοτικότητα από την άλλη.

Τελικός σκοπός της Ψηφιακής πλατφόρμας XGain είναι η παροχή λύσεων ψηφιακής συνδεσιμότητας προς κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς ειδικές γνώσεις-σε κάθε αγροτική περιοχή, με εξατομικευμένο τρόπο, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις και δισταγμούς.

Δημιουργώντας ένα θετικό αντίκτυπο

Η συνεργασία και η συνέργεια για την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος προϋποθέτουν πληροφόρηση, γνώση και εκπαίδευση. Το XGain, με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο, θα προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και αποτελεσματικές δράσεις προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Στόχος είναι  η υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση κάλυψης αναγκών δικτύων υψηλών ταχυτήτων καθώς και κατανόησης των προοπτικών τους (νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ανάπτυξη εμπορεύσιμων υπηρεσιών) για τις αγροτικές περιοχές.

Ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου και Συντονιστής του προγράμματος XGain, σχολιάζει: «Ως μηχανικός, είμαι ενθουσιασμένος με τις τεχνολογίες, αλλά σήμερα η αποδοχή τους από την κοινωνία και η προθυμία των πολιτών να τις υιοθετήσουν είναι περισσότερο σημαντική από τις ίδιες τις τεχνολογίες, καθαυτές. Στο μέλλον, θα βλέπουμε τη τεχνολογική ανάπτυξη να πηγαίνει χέρι-χέρι με τη κοινωνική ετοιμότητα και αποδοχή και το XGain είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση

Σημείωση για τους συντάκτες:

Με μια ματιά – Σημαντικά δεδομένα και αριθμοί

  • Όργανο: Horizon Europe
  • Συνολικό κόστος:  €4.886.149,00
  • Διάρκεια: 3 χρόνια, 2022-2025
  • Κοινοπραξία: Συνολικά 17 εταίροι από 12 Ευρωπαϊκές χώρες
Συντονιστής του προγράμματοςΔρ.  Άγγελος Αμδίτης

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών

www.iccs.gr

a.amditis@iccs.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματοςΔρ. Βασίλης Κοτσικόρης

RAINNO

www.rainno.eu

kotsikoris@rainno.eu

Υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΤΑ ΚΜΛαμπρινή Τσώλη

www.rdfcm.gr

L..Tsoli@rdfcm.gr

+30 2310 403008

Για περισσότερες πληροφορίες : https://xgain-project.eu

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο είναι αυτές των συγγραφών και μόνο και δεν αντικατοπτρίζουν αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αρχή χρηματοδότησης δεν φέρουν ουδεμιά ευθύνη για αυτές.