Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

 

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, διαχειριστική και  επικοινωνιακή υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην υλοποίηση του έργου «Επιχειρηματικότητα για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Entrepreneurship for tertiary education graduates», με ακρωνύμιο ENTEG, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020.

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας https://diavgeia.gov.gr/ την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ανακοίνωσης αποτελεί το επισυναπτόμενο Τεύχος, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Επισυνάπτονται επίσης και τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα:

  1. Ω3ΟΩΟΡΡΓ-ΧΦ3 Απόφαση Προέδρου
  2. 6Υ6ΚΟΡΡΓ-ΡΡΣ Πρόσκληση εκδήλωσης
  3. Αίτηση
  4. Υπεύθυνη δήλωση
  5. Υπεύθυνη δήλωση εχεμύθειας
  6. Τρόποι απόδειξης γλωσσομάθειας
  7. Τρόποι απόδειξης Γνώσης Χειρισμού Η/Υ
  8. Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών

 

Η κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4 Πρωτόκολλο, 1ος όροφος.

Αιτήσεις που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.