Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

 

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, διαχειριστική και επικοινωνιακή υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην υλοποίηση του έργου «Enhancing Competitiveness, Resilience and Sustainability of Remote Farming, Forestry and Rural Areas through Holistic Assessment of Smart XG, Last-mile and Edge Solutions’ Gains» (Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της απομακρυσμένης γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών, μέσω της ολιστικής αξιολόγησης των ωφελειών των Smart XG, Last-mile και Edge λύσεων), με ακρωνύμιο XGain, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο Horizon Europe (HORIZON).

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας https://diavgeia.gov.gr/ την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ανακοίνωσης αποτελεί το επισυναπτόμενο Τεύχος, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Επισυνάπτονται επίσης και τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα:

  1. ΩΜΒ0ΟΡΡΓ-ΥΙΩ Απόφαση Προέδρου
  2. ΨΔ31ΟΡΡΓ-ΥΟΑ Πρόσκληση εκδήλωσης
  3. Αίτηση
  4. Υπεύθυνη δήλωση
  5. Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας
  6. Υπεύθυνη δήλωση εχεμύθειας
  7. Τρόποι απόδειξης γλωσσομάθειας
  8. Τρόποι απόδειξης Γνώσης Χειρισμού Η/Υ
  9. Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών

 

Η κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4 Πρωτόκολλο, 1ος όροφος.

Αιτήσεις που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.