Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας στην ημερίδα κεφαλαιοποίησης έργων των Διακρατικών Προγραμμάτων Συνεργασίας “Μεσόγειος 2014-2020” και “Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020” στην Αθήνα

Στην ημερίδα κεφαλαιοποίησης έργων των Διακρατικών Προγραμμάτων Συνεργασίας “Μεσόγειος 2014-2020” και “Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020” την οποία διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Interreg 2021-2027 ως Εθνική Αρχή – Εθνικό Σημείο Επαφής, την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα, συμμετείχαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα επιλεγμένων έργων που υλοποιήθηκαν με επιτυχία κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020), ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της νέας προγραμματικής περιόδου (2021-2027) από τους εκπροσώπους των δύο Προγραμμάτων.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) εκπροσώπησε η κ. Χρυσάνθη Κισκίνη, διευθύντρια του ΠΤΑ ΚΜ. Σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η κ. Κισκίνη παρουσίασε το έργο SI4CARE “Κοινωνική καινοτομία για την ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη του γηράσκοντος πληθυσμού στις Περιφέρειες της Αδριατικής”, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας “INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020”.
Όπως υπογράμμισαν οι ομιλητές κατά την παρουσίαση του έργου, ο κύριος στόχος του έργου “SI4CARE” ήταν να συμβάλει στη δημιουργία ενός “Living Lab” ή αλλιώς ενός διακρατικού, αποτελεσματικού οικοσυστήματος για την εφαρμογή της κοινωνικής καινοτομίας σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης του γηράσκοντος πληθυσμού στις χώρες της Αδριατικής. Για τον σκοπό αυτό διαμορφώθηκε ένα κοινό δίκτυο συνεργασίας και μια μοναδική στρατηγική, μέσω περιφερειακών και εθνικών σχεδίων δράσης, που εφαρμόστηκαν μέσα από πιλοτικές μελέτες, με τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων που βασίζονται σε ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων ΙCT.
Μέσα από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργασίας και ενός κοινού σχεδιασμού λύσεων, μια μεγάλη διακρατική κοινότητα εκπροσώπησε και ενέπλεξε όλους τους σχετικούς φορείς, όπως δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ωφελούμενους και εταιρείες, την ακαδημαϊκή κοινότητα, συλλόγους εθελοντών, ΜΚΟ και δημόσιες αρχές.
Κύρια αποτελέσματα του έργου “SI4CARE” αποτέλεσαν η κινητοποίηση και η βελτίωση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων στη φροντίδα ηλικιωμένων, η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων στην υγειονομική περίθαλψη ηλικιωμένων για την παροχή υπηρεσιών με αποτελεσματικό, ολοκληρωμένο και καινοτόμο τρόπο, η ενίσχυση των δημόσιων διοικήσεων στη διαδικασία επεξεργασίας πολιτικών και κανονισμών και ο καλύτερος συντονισμός των κοινωνικών στρατηγικών και των μοντέλων εφαρμογής της υγειονομικής περίθαλψης για τους ηλικιωμένους στις περιοχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) εκπροσώπησε στην εν λόγω ημερίδα η κ. Καλλίτσα Πανταζή, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ. Η κ. Πανταζή παρουσίασε το έργο ADRIONET “Δίκτυο Αυθεντικών χωριών Ανδριατικής – Μεσογείου”, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας “INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020”.
Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση της ΠΚΜ, το έργο είχε ως βασική του επιδίωξη να συμβάλει στην αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης των μικρών αυθεντικών χωριών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία κινδυνεύουν από την εγκατάλειψη του πληθυσμού τους.
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου επιλέχθηκαν 13 χωριά (Όσσα, Πετροκέρασα, Βρυτά, Σκρα, Γουμένισσα, Παλαιός Παντελεήμονας, Κίτρος, Αρκοχώρι, Σέλι, Άφυτος, Νικήτη, Εμμανουήλ Παππάς και Δάφνη) από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, με κοινό στόχο τη δημιουργία εξατομικευμένων Τοπικών Σχεδίων Δράσης τα οποία θα αποτελέσουν έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη, ώστε να ξεκινήσει από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες μία διαδικασία βιώσιμης ανάπτυξης.
Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν κάποιες ήπιες οριζόντιες πιλοτικές δράσεις στα χωριά που βασίστηκαν στην προώθηση του μοντέλου “της φιλόξενης κοινότητας”.
Τέλος, εγκαθιδρύθηκε το “Διακρατικό δίκτυο των Αυθεντικών Χωριών” με στόχο να διατηρήσει και να εκτιμήσει, με καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία, το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα των εμπλεκόμενων χωριών.
Όπως υπογράμμισε η κ. Πανταζή, η τεχνογνωσία και υποστήριξη που δόθηκε από τον επικεφαλής εταίρο του έργου, την Περιφέρεια Emilia-Romagna (Εμίλια-Ρομάνια) της Ιταλίας αλλά και το Σύνδεσμο Αυθεντικών Χωριών της Ιταλίας ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές αλλά και ευκαιρίες διασύνδεσης με όλες τις εμπλεκόμενες χώρες της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των έργων SI4CARE και ADRIONET στους ακόλουθους συνδέσμους:
-SI4CARE https://si4care.adrioninterreg.eu/
– ADRIONET https://adrionet.adrioninterreg.eu/

Το βίντεο από την εκδήλωση είναι διαθέσιμο στον εξής σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=n7o2fKN5oN4