Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) διοργάνωσε την 1η Περιφερειακή Εκδήλωση Προβολής του έργου CITISYSTEM, που πραγματοποιήθηκε  στην παλαιά αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024. Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ ΚΜ) και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που αποτελεί την Αρχή Χάραξης Πολιτικής, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στελέχη του ΦοΔΣΑ, Εκπρόσωποι Δήμων, Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι Επιστημονικών Φορέων καθώς και πλήθος στελεχών εμπλεκόμενων φορέων.

Το έργο CITISYSTEM προωθεί τη κυκλική βιοοικονομία και επικεντρώνεται στην κυκλοφορία των υλικών, των τροφίμων και των ενεργειακών ροών στο αστικό περιβάλλον. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των αντίστοιχων πολιτικών για την τόνωση της χρήσης, της κυκλοφορίας και της ανάκτησης των βιολογικών πόρων και στην προώθηση μιας συστημικής αλλαγής σε αστικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται δραστηριότητες μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διαπεριφερειακό επίπεδο (μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με τη συμμετοχή εταίρων και εμπλεκομένων φορέων του έργου. Επιπρόσθετα, μέσω της αναζήτησης και ανάδειξης καλών πρακτικών, οι εταίροι γίνονται φορείς υποστήριξης και διάδοσής τους ώστε να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας.

Η υλοποίηση του έργου CITISYSTEM ξεκίνησε την 01-03-2023 και ήδη στο πλαίσιο του έργου το ΠΤΑ ΚΜ ανέδειξε ως καλή πρακτική το Πρόγραμμα ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ του ΦοΔΣΑ ΚΜ. Μάλιστα η συγκεκριμένη καλή πρακτική έχει αξιολογηθεί και προτείνεται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2021-2027, από το οποίο συγχρηματοδοτείται το έργο.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Γιουτίκας. Όπως επισήμανε ο κ. Γιουτίκας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται ανάμεσα στις δέκα πιο δραστήριες Περιφέρειες της Ευρώπης στην υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, ενώ  κατέχει την πρωτιά  σε  μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο  στο σύνολο της χώρας. Αναφέρθηκε στις δράσεις και τα προγράμματα που προωθεί η Π.Κ.Μ. στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, την χρηματοδότηση μέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ του  προγράμματος του ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥ και τις υποδομές που προωθεί σε πλήρη συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στην Κεντρική Μακεδονία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στην ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πολίτη, τονίζοντας είναι «το κλειδί», για να δουλέψει το σύστημα με επιτυχία και «να πιάσουν τόπο» οι πόροι που  διατίθενται.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ ΚΜ, Μιχάλης Γεράνης, ο οποίος διαβεβαίωσε πως οι Δήμοι έχουν παραλάβει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη λειτουργία του προγράμματος και αναμένεται η εφαρμογή του. Όπως τόνισε, ήδη κάποια Δήμοι – οι Δήμοι Βέροιας, Προποντίδας και Θέρμης – έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία της συλλογής των οργανικών αποβλήτων και της συμμετοχής των πολιτών σε αυτήν τη διαδικασία.

Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου CITISYSTEM από του ΠΤΑ ΚΜ, όπου και αναφέρθηκαν οι σημαντικότερες δράσεις που έλαβαν χώρα κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του έργου. Σημαντικούς σταθμούς αποτέλεσαν η εναρκτήρια συνάντηση στην πόλη Lahti της Φινλανδίας τον Μάιο του 2023, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μελέτης (Study Visits) στο Κέντρο Διαχείρισης Αποβλήτων Kujala, όπου γίνεται διαλογή και επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων, λυμάτων, αποβλήτων ξύλου και κήπων, και στους χώρους της μονάδας Labio, μιας μονάδας βιοαερίου και κομποστοποίησης, και η 2η διαπεριφερειακή συνάντηση στην πόλη Βαρκελώνη της Ισπανίας τον Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μελέτης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης Barcelona Ecoparc και στην εταιρεία αξιοποίησης οργανικών απορριμμάτων της Μητροπολιτικής Περιοχής της Βαρκελώνης καθώς και επίσκεψη στην Έκθεση Smart City Expo World Congress by the Fira de Barcelona, μία από τις σημαντικότερες και επιδραστικότερες εκθέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της αστικής καινοτομίας. Επιπλέον, επισημάνθηκε το γεγονός ότι στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο Θεματικά Σεμινάρια, οπότε και απευθύνθηκε προς το κοινό της εκδήλωσης ανοιχτή πρόσκληση για την παρακολούθησή τους και για την με οποιαδήποτε γόνιμο τρόπο συνεισφορά σε αυτά. Τέλος έγινε αναφορά στις Καλές Πρακτικές που αναδεικνύονται στο πλαίσιο του έργου, μία εκ των οποίων είναι και το Πρόγραμμα Καφέ Κάδος.

Έπειτα ακολούθησε η παρουσίαση του έργου ROBIN – «Ενεργοποιώντας την Κυκλική Βιοοικονομία σε Περιφερειακό Επίπεδο με Εδαφική Προσέγγιση», το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Καφέ Κάδος από στελέχη του ΦοΔΣΑ ΚΜ, καλύπτοντας τις θεματικές ενότητες των προβλέψεων του θεσμικού πλαισίου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και της εφαρμογής του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι υποχρεώσεις των Δήμων, των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και των μεγάλων παραγωγών σχετικά με τα βιολογικά απόβλητα, αλλά και τα κίνητρα για την εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στους Δήμους και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε αντίθετη περίπτωση. Επιπλέον, αποσαφηνίστηκαν οι όροι βιοαπόβλητα ή βιολογικά απόβλητα, αναλύθηκε το Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης του Δικτύου Καφέ Κάδου, με έμφαση στα βήματα προσέγγισης των νοικοκυριών, τα οποία και θα εμπλακούν σταδιακά στο Πρόγραμμα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Αντιδημάρχου Βέροιας, Βασίλη Παπαδόπουλου,  ο οποίος παρουσίασε το επιτυχημένο στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, παράδειγμα του Δήμου Βέροιας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CITISYSTEM μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/citisystem και στο X (Twitter) https://twitter.com/CITISYSTEMeu.

Μπορείτε επίσης να κάνετε εγγραφή στο Newsletter του έργου CITISYSTEM Newsletter, ώστε να ενημερώνεστε για τις δράσεις του.

 

En:

The Regional Development Fund of Central Macedonia (RDFCM) organized the 1st Regional Dissemination Event of the CITISYSTEM project, held in the Regional Council chamber of in Thessaloniki, on Friday 23 February 2024. At the event, which was organized in collaboration with the Regional Association of Solid Waste Management Agencies of Central Macedonia (FoDSA CM) and the Region of Central Macedonia, which is the Associated Policy Authority, were attended by representatives of the Region of Central Macedonia, FoDSA officials, Municipal Representatives, Vice Mayors, representatives of Scientific Bodies as well as a number of executives of involved bodies.

The CITISYSTEM project promotes the biological circular economy and focuses on the circulation of materials, food and energy flows in the urban environment. The project aims to improve the respective policies to stimulate the use, circulation and recovery of biological resources and to promote a systemic change at the urban level. To this end, learning and experience sharing activities are carried out both at regional and interregional level (between EU regions) with the participation of project partners and stakeholders. In addition, through the search and highlighting of good practices, the partners support and disseminate them in order to be an example to follow and a source of inspiration in the field of the circular economy.

The implementation of the CITISYSTEM project started on 01-03-2023 and already in the context of the project the RDFCM highlighted as a good practice the ΚAFE KADOS (Brown Bin) Program of FoDSA CM. In fact, this particular good practice has been evaluated and recommended by the INTERREG EUROPE 2021-2027 program, from which the project is co-financed.

The event was welcomed by the Vice Governor for Development and Environment of Central Macedonia, Konstantinos Gioutikas. As Mr. Jutikas pointed out, the Region of Central Macedonia is among the ten most active Regions in Europe in the implementation of programs related to the promotion of the circular economy, while it holds the lead in energy production units from biogas throughout the country. He referred to the actions and programs promoted by RCM in the framework of the Central Macedonia ROP, the financing through YMEPERAA of the KAFE KADOS program and the infrastructures it promotes in full cooperation with FODSA for the integrated management of waste in Central Macedonia. The Vice Governor for Development and Environment placed special emphasis on the need to inform and raise citizen awareness, stressing that it is “the key” for the system to work successfully.

Afterwards, the President of FoDSA CM, Mr. Michalis Geranis, took the floor, who assured that the Municipalities have received the required equipment for the operation of the program and its implementation is expected. As he pointed out, some municipalities – the municipalities of Veria, Propontida and Thermi – have already taken important steps in this direction. At the same time, he underlined the importance of the collection of organic waste and the participation of citizens in this process.

This was followed by the presentation of the CITISYSTEM project by RDFCM, where the most important actions that took place during the first year of the project’s implementation were mentioned. Important milestones were the opening meeting in the city of Lahti, Finland in May 2023, in the context of which study visits were made to the Kujala Waste Management Center, where bio-waste, sewage, wood and garden waste are sorted and processed, and to sites of the Labio plant, a biogas and composting plant, and the 2nd interregional meeting in the city of Barcelona, ​​Spain in November 2023 in which study visits were made to the Barcelona Ecoparc recycling plant and the organic waste recovery company of the Barcelona Metropolitan Area as well as a visit to the Έκθεση Smart City Expo World Congress by the Fira de Barcelona, ​​one of the most important and influential exhibitions worldwide in the field of urban innovation.

Then followed the presentation of the ROBIN project – “Activating the Circular Bioeconomy at the Regional Level with a Territorial Approach”, which is implemented by the Department of European Programs and Cooperation of the Region of Central Macedonia.

In the second part of the event, the KAFE KADOS (Brown Bin) program was presented by FoDSA CM officials, covering the thematic sections of the provisions of the institutional framework for separate collection of bio-waste and the implementation of the system of separate collection of bio-waste in the Region of Central Macedonia. Specifically, the obligations of Municipalities, mass catering businesses and large producers regarding biological waste were analyzed, as well as the incentives for the implementation of separate collection of biological waste in Municipalities and the penalties imposed in the opposite case. In addition, the terms bio-waste or biological waste were clarified, the Action Plan for the Development of the Brown Bin Network was analyzed, with an emphasis on the steps to approach households, which will gradually be involved in the Program.

The event concluded with the speech of the Vice Mayor of Veria, Vassilis Papadopoulos, who presented the successful example of the Municipality of Veria in the circular economy sector.

More information about the CITISYSTEM project can be found on the project website https://www.interregeurope.eu/citisystem and on X (Twitter) https://twitter.com/CITISYSTEMeu

You can also subscribe to the CITISYSTEM project newsletter CITISYSTEM Newsletter.