Skip to content Skip to footer

https://www.interregeurope.eu/reform/ 

 

Πρόγραμμα: INTERREG EURORE 2014-2020

Πρόσκληση: 5η Πρόσκληση πρόσθετων δράσεων εγκεκριμένων έργων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020

Ακρωνύμιο: REFORM

Τίτλος έργου:  Ολοκληρωμένο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για  Καινοτόμα, Βιώσιμη και Περιβαλλοντικά Φιλική Κινητικότητα

Θεματικό πεδίο ενδιαφέροντος: Οικονομία Χαμηλού Άνθρακα

Περίληψη έργου: Το έργο REFORM στοχεύει, μέσω μιας αμοιβαίας διαδικασίας εκμάθησης, στη βελτίωση των πολιτικών που διέπουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση και τη διάχυση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ/SUMP), ως κύριο όργανο προγραμματισμού που θέτει ως στόχο τη μετάβαση σε ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η προσέγγιση του REFORM βασίζεται στο ρόλο – κλειδί των Περιφερειών, οι οποίες μπορούν να πυροδοτήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης του ΣΒΑΚ ενισχύοντας το ποσοστό υιοθέτησής του από τις πόλεις. Κατά τη διάρκεια του έργου και στο σύνολο των εταίρων μελετήθηκαν 4 εργαλεία πολιτικής και αναπτύχθηκαν 4 Σχέδια Δράσης, αναλύοντας τις δυνατότητες εφαρμογής τεχνολογιών ICT κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των ΣΒΑΚ. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της ΠΚΜ δημιουργήθηκε το Κέντρο Υποστήριξης ΣΒΑΚ, ένας μηχανισμός υποστήριξης και ενίσχυσης του συντονισμού των ΣΒΑΚ που αναπτύσσουν οι Δήμοι, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους σε διαδημοτικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με τις πρόσθετες δράσεις, το REFORM επεκτείνει τις δραστηριότητές του, με βάση την ανταλλαγή εμπειριών για την υποστήριξη της υιοθέτησης ΣΒΑΚ, χάρη στη συντονιστική δράση των περιφερειών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τις επείγουσες παρεμβάσεις κινητικότητας που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Με την ολοκλήρωση των πρόσθετων δράσεων του REFORM, αναμένεται βελτίωση των πολιτικών, και συγκεκριμένα αναμένεται οι περιφέρειες να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τα ΣΒΑΚ ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά στην ταχεία παρακολούθηση προτεινόμενων ή αναδυόμενων βιώσιμων λύσεων κινητικότητας. Επίσης, τα ΣΒΑΚ θα ενημερωθούν για την αντιμετώπιση έκτακτων “διαταραχών του συστήματος”. Οι πρόσθετες δράσεις βασίζονται στην επιλογή και ανάλυση σχετικών καλών πρακτικών, στη συμμετοχή πολιτών και ενδιαφερομένων μέσω διαδικασιών ιδεασμού/αφύπνισης, και σε εκδηλώσεις ανάπτυξης ικανοτήτων και μαθησιακών δραστηριοτήτων (εναρκτήρια συνάντηση, επισκέψεις μελέτης) μεταξύ των εταίρων που θ΄ αποτελέσουν έμπνευση επηρεασμού στις περιφέρειες.

Συνολικός προϋπολογισμός πρόσθετων δράσεων έργου: 325.650,00  €

Προϋπολογισμός πρόσθετων δράσεων ΠΤΑ ΚΜ – ΠΚΜ: 33.150,00 €

Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης: 85%

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πρόσθετων δράσεων έργου: 01-09-2021 έως 31-08-2022 (12 μήνες)

Συμμετέχοντες Φορείς/Εταιρικό Σχήμα:

  1. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ελλάδα) – επικεφαλής εταίρος
  2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)
  3. Institute for Transport and Logistics Foundation (Ιταλία)
  4. Polis-Promotion of Operation Links with Integranted Services (Βέλγιο)
  5. Transport for Greater Manchester (Μεγάλη Βρετανία)