Skip to content Skip to footer
logo_dikaiologitikon

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
 
Α/ΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΦΟΡΕΑΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1Αίτημα πληρωμής του έργου (διαβιβαστικό), αναρτημένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜΣε κάθε λογαριασμό
2Απόφαση ένταξης της πράξης (Έργα ΕΣΠΑ)Διαχειριστική Αρχή/ ΥΠΟΙΟΦωτ/φο (1ος λογαριασμός)
3Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη του έργουΑρμόδια Δ/νση ΠΚΜΕπικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
4Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της διενέργειας διαγωνισμού και έλεγχος νομιμότηταςΟικονομική Επιτροπή ΠΚΜΕπικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
5Δημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του φορέα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜΦωτ/φο (1ος λογαριασμός)
6Έγγραφο του φορέα προς τις εφημερίδες για δημοσίευση της προκήρυξηςΑρμόδια Δ/νση ΠΚΜΦωτ/φο (1ος λογαριασμός)
7Εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η προκήρυξη και τιμολόγια εφημερίδων Πρωτότυπες (1ος λογαριασμός)
8Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του διαγ/σμού, αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑΑρμόδια Δ/νση ΠΚΜΕπικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
9Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού (μόνο για παροχή υπηρεσιών)Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜΕπικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
10Απόφαση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών (αν απαιτείται, Π.Δ.394/96)Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜΕπικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
11Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών (μόνο για παροχή υπηρεσιών)Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜΕπικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
12Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφώνΑρμόδια Δ/νση ΠΚΜΕπικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός
13Πίνακας/Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού με καταχώρηση όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρονΑρμόδια Δ/νση ΠΚΜΕπικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
14Οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμόΑρμόδια Δ/νση ΠΚΜΠρωτότυπες (1ος λογαριασμός)
15Πρακτικό της επιτροπής διαγ/σμού ανακήρυξης του μειοδότηΑρμόδια Δ/νση ΠΚΜ

Πρωτότυπο (ή επικυρωμένο φωτ/φο)

(1ος λογαριασμός)

16Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της επιλογής αναδόχου και έλεγχος νομιμότηταςΟικονομική Επιτροπή ΠΚΜΕπικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
17Έγγραφο ανακοίνωσης στο μειοδότη του αποτελέσματος του διαγωνισμούΑρμόδια Δ/νση ΠΚΜΕπικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
18Ενστάσεις που τυχόν ασκήθηκανΑρμόδια Δ/νση ΠΚΜΕπικυρωμένα φωτ/φα (1ος λογαριασμός)
19Έγκριση/απόρριψη των ενστάσεωνΑρμόδια Δ/νση ΠΚΜΕπικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
20Σύμβαση  μεταξύ του φορέα και του αναδόχου, αναρτημένη στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜΠρωτότυπη και μονογραμμένη ανά σελίδα (1ος λογαριασμός)
21Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσηςΑνάδοχοςΑκριβές φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
22Πιστοποιητικό μη λύσηςΠρωτοδικείοΠρωτότυπο (όπου απαιτείται)
23Πιστοποιητικό μη πτώχευσηςΠρωτοδικείοΠρωτότυπο (όπου απαιτείται)
24Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχουΑρμόδιο ΙΚΑ και τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕΠρωτότυπη, σε κάθε λογαριασμό
25Φορολογική ενημερότητα του αναδόχουΑρμόδια ΔΟΥΠρωτότυπη, σε κάθε λογαριασμό
26Τιμολόγιο Π.Υ./ Τιμολόγιο Δ.ΑΑνάδοχοςΠρωτότυπο σε κάθε λογαριασμό
27Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (συμβολαιογραφικό έγγραφο, ΦΕΚ κ.λπ.)ΑνάδοχοςΠρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
28Καταστατικό σύστασης της αναδόχου εταιρίαςΑνάδοχοςΕπικυρωμένο φωτ/φο (όπου απαιτείται)
29Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεωνΑνάδοχοςΑνάλογα με την περίπτωση, σε κάθε λογαριασμό
30Υ.Δ.1599/86 μη ενεχυρίασης του έργουΑνάδοχοςΌπου απαιτείται
31Σύμβαση ενεχυρίασης και αποδεικτικό επίδοσης προς όλουςΤράπεζαΌπου απαιτείται
32Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβήςΑρμόδια Δ/νση ΠΚΜΕπικυρωμένο φωτ/φο  (τελικός λογαριασμός)
33Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (μόνο για παροχή υπηρεσιών)Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜΕπικυρωμένο φωτ/φο  (τελικός λογαριασμός)
34Πρωτόκολλα προσωρινής/οριστικής παραλαβήςΑρμόδια Δ/νση ΠΚΜΕπικυρωμένα φωτ/φα  (τελικός λογαριασμός)
35Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ των πρωτοκόλλων προσωρινής /οριστικής παραλαβής (μόνο για παροχή υπηρεσιών)Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜΕπικυρωμένα φωτ/φα  (τελικός λογαριασμός)

 

 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

 

Ημ/νία