Skip to content Skip to footer
logo_dikaiologitikon
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΙΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ2005ΣΕΟ2400000 & 2012ΣΕΟ2400000
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

Α/ΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΦΟΡΕΑΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας / Κωδικοποιημένο Καταστατικό ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις

 

  
2

Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:

  • Τροποποιήσεων του καταστατικού
  • Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση
  • Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση

 

ΓΕΜΗ 
3

Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί :

  • μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
  • μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
4

Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Διοίκησης)

 

  
5

Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο

 

  
6Αντίγραφο Σύμβασης Εκχώρησης και αποδεικτικά επίδοσης προς όλους  
7

Βεβαίωση Τραπέζης στην οποία θα αναγράφεται το ισχύον υπόλοιπο του δανείου άνευ τόκων, για το οποίο υφίσταται σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

 

  
8.ΔιαβιβαστικόΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΚΜ 
9.Απόφαση υπαγωγής και δημοσίευση σε ΦΕΚΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΚΜ 
10.Απόφαση έγκρισης της καταβολής αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΚΜ 
11.Απόφαση Τροποποίησης, ολοκλήρωσης, οριστικοποίησης του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και δημοσίευσή της σε ΦΕΚ (σε περιπτώσεις ολοκλήρωσης)ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΚΜ 

 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Ημ/νία