Skip to content Skip to footer
logo_dikaiologitikon

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΙΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ2005ΣΕΟ2400000 & 2012ΣΕΟ2400000
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

 

Α/ΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΦΟΡΕΑΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1Καταστατικό σύστασης της εταιρείας / Κωδικοποιημένο Καταστατικό ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις  
2

Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:

  • Τροποποιήσεων του καταστατικού
  • Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση
  • Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση

 

ΓΕΜΗ 
3Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί :
  • μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
  • μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
4Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Διοίκησης)  
5

Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο

 

  
6

– Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ανώνυμη Εταιρεία/ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης:

Πρακτικό Δ.Σ (Α.Ε.)/ Πρακτικό Γ.Σ. (ΕΠΕ),

– Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία:

Πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων

Εάν ο φορέας της επένδυσης ανήκει στις Λοιπές περιπτώσεις:

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ δημόσια υπηρεσία,

στα οποία να δηλώνεται: α) ότι η επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα και β) ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης

 

  
7

Βεβαίωση Τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

 

  

 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Ημ/νία