Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 

 

 

 

 

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) συμμετέχουν στη 19η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (EUROPEAN WEEK of REGIONS and CITIES) με θέμα «Μαζί για την ανάκαμψη» (Together for recovery), η οποία είναι αφιερωμένη στις περιφέρειες, στις πόλεις και στην πολιτική συνοχής. Η δράση υλοποιείται αποκλειστικά διαδικτυακά από τις 11 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2021.

Το πρόγραμμα της 19ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων, περιλαμβάνει περισσότερες από 300 συνεδρίες και διαδικτυακές δραστηριότητες δικτύωσης, εστιάζοντας σε 4 θεματικές:

  • Πράσινη μετάβαση
  • Συνοχή
  • Ψηφιακή μετάβαση
  • Συμμετοχή των πολιτών

Τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 (15:30 – 17:00), πραγματοποιείται η εναρκτήρια συνεδρία της 19ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων με κεντρικούς ομιλητές την κα Elisa Ferreira, Ευρωπαία Επίτροπο για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον κ Απόστολο Τζιτζικώστα, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Εστιάζοντας στη μετάβαση από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη βιώσιμη ανάκαμψη, αποτελεί την πρώτη υψηλού επιπέδου συζήτηση της εβδομάδας.

Το έργο e-smartec / INTERREG EUROPE 2014-2020, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το ΠΤΑ ΚΜ για λογαριασμό της ΠΚΜ, παρουσιάζει την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 (17:30 – 19:00) το συμμετοχικό εργαστήριο «Co-learning for mobility co-planning». Μία από τις βασικές αρχές των επιτυχημένων και αποδεκτών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών. Στόχος του εργαστηρίου είναι η δημιουργία ενός συνεργατικού διαλόγου γύρω από ερωτήματα σημαντικά για τη συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό της κινητικότητας, συν-εξερευνώντας τις προσαρμοσμένες οδηγίες του e-smartec για τη συμμετοχή των πολιτών. Μέσα από τη διαδραστική άσκηση εκμάθησης που θα λάβει χώρα στις διαδικτυακές αίθουσες του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μια σύντομη εμπειρία πραγματικής εμπλοκής, συν-δημιουργώντας μια συμμετοχική στρατηγική για το σχεδιασμό της βιώσιμης κινητικότητας.

 

Το έργο RUMORE / INTERREG EUROPE 2014-2020, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το ΠΤΑ ΚΜ για λογαριασμό της ΠΚΜ, θα ενώσει τις δυνάμεις του με το έργο Next2Met την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 (10:30 π.μ.-12:00 μ.μ.) στο συμμετοχικό εργαστήριο με τίτλο «Is Your Region Worth Your Love? Soft Digitalisation, Regional Attraction and Engagement». Το εργαστήριο θα προσπαθήσει να εξετάσει τα στοιχεία έλξης των Περιφερειών από την άποψη του «ήπιου» ψηφιακού μετασχηματισμού, ειδικά σε σχέση με την πανδημία. Στόχος του εργαστηρίου είναι η δημιουργία ενός συνεργατικού διαλόγου γύρω από ερωτήματα όπως, Πώς η ψηφιακή μετάβαση επιτρέπει καλύτερες υπηρεσίες και ποιότητα ζωής; Πώς μπορούν να συμπεριληφθούν διαφορετικοί φορείς στις διαδικασίες ανάπτυξης; Θα παρουσιαστούν μελέτες περιπτώσεων, όπου για το έργο RUMORE, ο επικεφαλής εταίρος θα κάνει αναφορά στην πιλοτική εφαρμογή που υλοποιήθηκε στην ΠΚΜ και αφορά την «πιλοτική δοκιμή ψηφιακών υπηρεσιών στην αλυσίδα αξίας ρυζιού» (blockchain, apps) και αποσκοπεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, με απώτερο σκοπό μακροπρόθεσμα να αναπτυχθεί ένας Ψηφιακός Κόμβος Καινοτομίας (Digital Innovation Hub). Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της αλυσίδας αξίας του ρυζιού, θα αναδείξει ευρύτερα το τοπικό προϊόν και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του, προωθώντας πολιτικές με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους παραγωγούς. Αυτές οι πρακτικές θα αποτελέσουν έμπνευση για την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών.

Επίσης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι μία από τις Περιφέρειες που θα παρουσιαστούν στο  εργαστήριο με τίτλο «The role of Demo Farms in Agricultural Knowledge and Innovation Systems: a policy perspective» το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 (17:30 μ.μ.-19:00 μ.μ.). Το εργαστήριο βασίζεται στην εμπειρία τριών έργων Horizon 2020 σε εξέλιξη (NEFERTITI, AGRIDEMO και PLAID). Αυτή η «οικογένεια» των έργων H2020 παρέχει τη βάση για μια διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή κοινότητα των Demo (nstration) Farms. Το εργαστήριο θα παρέχει σχετικές ευκαιρίες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να κατανοήσουν τη σημασία και την ανάγκη υποστήριξης των Demo (nstration) Farms, παρέχοντας δια δραστική συζήτηση με μερικά εξαιρετικά παραδείγματα.

Η 19η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων ολοκληρώνεται με τη συνεδρία λήξης η οποία λαμβάνει χώρα την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 (15:30 – 16:30), με κεντρικούς ομιλητές την κα Elisa Ferreira, Ευρωπαία Επίτροπο για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον κ Απόστολο Τζιτζικώστα, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Η συνεδρία λήξης συλλέγει τα αποτελέσματα των συνεδριών της εβδομάδας ανά θεματική κατηγορία.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα της εκδήλωσης, και να επιλέξετε τις συνεδρίες και τις δραστηριότητες που σας ενδιαφέρουν. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στη σελίδα της 19ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων.